พล.ร.ต.สุภชิต  นาวีสุรพล  หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และประธานกรรมการสอบความรู้ ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบความรู้ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1- 5 ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th