พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ชมการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ โดยในโอกาสนี้ ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับครูฝึกและ นนร.ชั้นปีที่ 4 โดยมี พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง ผบ.นสร.กร. และ พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ นสร.กร. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th