พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ชมการฝึกส่งทางอากาศ นย. และหมู่รบ โดยในโอกาสนี้ ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับครูฝึกและ นนร.ชั้นปีที่ 3 โดยมี พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.ศฝ.นย. และ พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th