พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มฝ.นนร. ณ ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ เวลา 17.00 น. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th