กำลังพลโรงเรียนนายเรือร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชาในโรงเรียนนายเรือ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th