พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นประธาน การประชุมสัมมนา ครู-อาจารย์ รร.นร. ก่อนเปิดภาคการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องบรรยายรวม อาคารเรียน 10 เวลา 0900-1600น. เมื่อวันที่ 27 เม.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th