พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี  พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์  เป็น ผบ.มฝ.นนร. ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น.เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th