พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และฟังการบรรยาสรุปจาก มฝ.นนร. ระหว่างการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผบ.มฝ.นนร. และกำลังพล มฝ.นนร. รอรับการตรวจเยี่ยม บน ร.ล.เจ้าพระยา ณ ฮ่องกง เมื่อวันที่ 8 เม.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th