ข่าวกิจกรรม

นนร.ชั้นใหม่ และ นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ระหว่าง 18 มี.ค. - 17 พ.ค.62
เส้นทางการฝึก: โรงเรียนนายเรือ - ฐานทัพเรือสัตหีบ - มะนิลา (สาธารณรัฐฟิลิปปินส์) - ซาเซโบ (ญี่ปุ่น) - วลาดิวอสตอค (สหพันธรัฐรัสเซีย) - ชิงเต่า (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - จ้านเจียง (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - ฐานทัพเรือสัตหีบ - โรงเรียนนายเรือ
รวมระยะเวลา 60 วัน ระยะทาง 10,155 ไมล์