กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ
204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร. 02 4 7 53971

© 2012 Naval Cadet Regiment, The King's Guard. All Rights Reserved.