การให้บริการในแต่ละห้อง ของ รพ.รร.นร.

 

1.งานตรวจรักษาโรคทั่วไป


       ให้บริการในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคพื้นฐานด้านอายุรเวชกรรม ศัลยกรรม กุมารเวชกรรม และการตรวจสุขภาพทั่วไป

ทั้งนักเรียนนายเรือ กำลังพลประจำโรงเรียนนายเรือ ครอบครัวทหารเรือ และพลเรือนทั่วไป


2.งานตรวจรักษาโรคทันตกรรม


       ให้บริการในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(เวลา ๐๘.๐๐- ๑๒.๐๐ น. ให้บริการผู้ป่วยใหม่
และเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยตามนัดหมาย)
ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคทางทันตกรรม
ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน เอกซเรย์ฟัน ผ่าฟันคุด และรักษารากฟัน
รวมถึงการให้คำแนะนำทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปาก

ให้บริการทั้งนักเรียนนายเรือ กำลังพลประจำโรงเรียนนายเรือ ครอบครัวทหารเรือ และพลเรือนทั่วไป


3.งานกายภาพบำบัด


       ให้บริการในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัด อาการปวดหลัง ปวดบ่า หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กล้ามเนื้ออักเสบ ข้อแพลง ข้อเสื่อม ไหล่ติด นิ้วล็อค ปวดส้นเท้า อาการปวดจากการทำงาน ผู้ป่วยอัมพฤต อัมพาต และการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
(โดยผู้รับการรักษาต้องผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์หรือมีคำสั่งการรักษาจากแพทย์ในขั้นต้นก่อน)
โรงพยาบาลมีเครื่องมือทางกายภาพบำบัด ดังนี้
1. เครื่องอัลตร้าซาวด์
2. แผ่นประคบร้อน แผ่นประคบเย็น
3. เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
4. เครื่องดึงหลัง – คอ
5. อุปกรณ์ออกกำลังกาย ถุงทราย ดัมเบล
6. เครื่องออกกำลังกายข้อเข่า
7. หม้อพาราฟิน

ให้บริการทั้งนักเรียนนายเรือ กำลังพลประจำโรงเรียนนายเรือ ครอบครัวทหารเรือ และพลเรือนทั่วไป


4.งานแพทย์แผนไทย


       ให้บริการในวันและเวลาราชการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์
หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
(หมายเหตุ - นอกเวลาราชการยังไม่เปิดให้บริการ)
ลักษณะการให้บริการ
๑. นวดพร้อมประคบ เพื่อบำบัดรักษา/ฟื้นฟูโรค
๒. อบสมุนไพร เพื่อบำบัดรักษา/ฟื้นฟูโรค
สามารถติดต่อเพื่่อนัดหมายได้ที่
โทร.๐๒-๔๕๗๔๓๓ (ห้องแพทย์แผนไทย)
โทร.๐๒-๔๕๗๔๓๐ (ห้องเวชระเบียน)
(โดยผู้รับการรักษาต้องผ่านการตรวจประเมินจากแพทย์หรือมีคำสั่งการรักษาจากแพทย์ในขั้นต้นก่อน)
ให้บริการทั้งกำลังพลประจำโรงเรียนนายเรือ ครอบครัวทหารเรือ และพลเรือนทั่วไป
องค์ความรู้ในการรับบริการแพทย์แผนไทย
***โรคหรืออาการที่สามารถร่วมบำบัดรักษาด้วยการอบสมุนไพร***
- โรคภูมิแพ้
- โรคหอบหืด ในระยะที่ไม่รุนแรง
- อาการหวัด น้ำมูกไหล แต่ไม่มีการแห้งตันของน้ำมูก
- โรคที่ไม่ได้เป็นการเจ็บป่วยเฉพาะที่ หรือเป็นเฉพาะที่ แต่มีหลายตำแหน่ง เช่น อัมพาต ปวดเมื่อยตามร่างกาย
- โรคหรืออาการบางอย่าง เช่น อาการยอก โรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคเก๊าท์ อาจต้องใช้ การอบสมุนไพรร่วมกับการรักษาอื่นๆ ตามความเหมาะสม เช่น หัตถเวชกรรม ประคบสมุนไพร
- การส่งเสริมสุขภาพ และมารดาหลังคลอด
***ข้อห้ามในการนวดบำบัด/ฟื้นฟูโรค***
ในกรณีที่มีอาการเหล่านี้ ห้ามทำการนวดบำบัด/ฟื้นฟูโรค เพราะอาจเกิดอันตรายได้
- โรคติดเชื้อ ครั่นเนื้อครั่นตัว มีไข้มากกว่า ๓๘ องศาเซลเซียส ปวด บวม แดง ร้อน
- โรคผิวหนัง เพราะอาจทำให้เชื้อแพร่ออกไปบริเวณอื่น และแพร่มาสู่ผู้นวดได้
- บริเวณที่มีบาดแผลห้ามนวด เพราะอาจทำให้เกิดแผลซ้ำหรือแผลปริ - บริเวณที่เป็นมะเร็ง เพราะอาจทำให้มะเร็งแพร่ออกไป - บริเวณที่ผ่าตัดภายในระยะเวลา ๑ เดือน - บริเวณที่มีหลอดเลือดดำอักเสบ ( Deep Vain Thrombosis - DVT ) - โรคติดเชื้อเฉียบพลัน - กระดูกพรุนรุนแรง
***ข้อห้ามสำหรับการประคบสมุนไพร***
- ควรระวังผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน อัมพาต เด็ก ผู้สูงอายุ เนื่องจากการตอบสนองต่อความร้อนช้ากว่าปกติ อาจเป็นอันตรายจากความร้อนได้
- ไม่ประคบบริเวณที่มีการอักเสบหรือบวมในช่วง ๒๔ ชั่วโมง เพราะอาจบวมมากขึ้น ควรประคบด้วยความเย็นก่อน
***ข้อควรปฏิบัติก่อนการนวด*** - ควรแจ้งให้แพทย์ทราบถึง โรคประจำตัวหรือจุดที่มีปัญหา เช่น ความดันโลหิตสูงหรือต่ำ หรือ โรคเบาหวาน
- ควรนวดหลังจากรับประทานอาหารมื้อหนักอย่างน้อยประมาณ ๑ ชั่วโมง หรือหากเป็นอาหารว่าง เช่น กาแฟ ขนม หรือผลไม้เพียงเล็กน้อย ก็ควรงดอย่างน้อยประมาณ ๓๐ นาที

***ข้อควรระวัง***
- หญิงตั้งครรภ์
- ผู้สูงอายุและเด็ก
- โรคหลอดเลือด เช่น หลอดเลือดแดงโป่ง หลอดเลือดอักเสบ หลอดเลือดแข็ง ( Atherosclerosis ) เป็นต้น
- โรคความดันโลหิตสูง (Systolic pressure สูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๖๐ มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ Diastolic pressure สูงกว่าหรือเท่ากับ ๑๐๐ มิลลิเมตรปรอท)
- เบาหวาน
- กระดูกพรุน
- มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด มีประวัติเลือดออกผิดปกติรวมทั้งกินยาละลายลิ่มเลือด
- ข้อหลวม/ข้อเคลื่อน/ข้อหลุด
- บริเวณที่มีการผ่าตัด ใส่เหล็ก หรือข้อเทียม
- บริเวณที่แผลหายยังไม่สนิทดี
- ผิวที่แตกง่าย
- บริเวณที่ปลูกถ่ายผิวหนัง