หมายเลขโทรศัพท์์ภายใน รพ.รร.นร.

ผู้ติดต่อภายนอกสามารถหมุนเลขหมาย 0-2475-xxxx (หมายเลขภายใน ทร เช่น 53836 กด 0-2475-3836

 

แผนก
หมายเลขโทรศัพท์
ผอ.รพ.รร.นร.
53873
ทันตแพทย์
53856
ห้องจ่ายยานอก

0-2475-3836

53836

02-7563570 เฉพาะเวลาราชการ

ประชาสัมพันธ์

ในเวลาราชการ 0-2475-7430

นอกเวลาราชการ 0-2475-7433-4

ห้องพยาบาลเวร(นอกเวลาราชการ)

0-2475-7433-4

57434

ห้องเอกซเรย์

53822

ห้องทันตกรรม

53856

ห้องพยาธิวิทยา ตรวจเลือด
-
ตึกผู้ป่วย

57433

ห้องให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการ ทร.

57432

ห้องเวชกรรมป้องกัน
57432
ห้องธุรการ

53959

ห้องนายทหารเวรตรวจการณ์ รพ.

57433

โทรสาร

0-2475-3836, 0-2475-7430