ตารางห้องตรวจทันตกรรม

 

วันที่ตรวจ 08.30-11.00 13.00-16.00
จันทร์ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
อังคาร ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
พุธ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * ชม.ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พฤหัส ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
ศุกร์ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ

 

ตรวจรักษา ฟันทั่วไป ได้แก่

1. อุดฟันแบบชั่วคราว ,ถาวร

2. ถอนฟัน

3. เคลือบหลุมร่องฟัน

หมายเหตุ * ผู้ที่มารับการตรวจรักษาฟันต้องมารับบัตรคิวตรวจบริเวณด้านหน้าห้องเวชระเบียน เปิดรับบัตรคิว

ตั้งแต่เวลา 07.00 - 10.00 น