ตารางการตรวจห้องตรวจโรค

 

วันที่ตรวจ 08.00-12.00 13.00-16.00
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร คลินิกเบาหวาน-ความดัน,ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
พุธ คลินิกเด็ก(หยอดวัคซีน),ตรวจโรคทั่วไป ชม.ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พฤหัส คลินิกเบาหวาน-ความดัน,ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป

 

หมายเหตุุุ หยุดวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ หรือตามสมควรที่ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน