Logo

กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 


sample 2

ติดต่อเรา


กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

Welcome to Electrical Engineering Department

ข่าวสาร กววศ.

- ข้าราชการ กววศ. เป็นตัวแทน รร.นร. เข้าร่วมการประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "Cyber Security : ภัยคุกคามและความร่วมมือในอาเซียน" ณรอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 6-7 มี.ค.61
 
- ข้าราชการ กววศ. ฝึกทบทวนการฝึกดับเพลิง ณ กองวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มื่อวันที่ 1 ก.พ.61 อ่านรายละเอียด
 
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 วฟ. สอบวัตถุประสงค์การทำโครงงาน มื่อวันที่ 26 ม.ค.61 อ่านรายละเอียด
 
- ข้าราชการ กววศ. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำบุญ ถวายสังฆทานเมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 อ่านรายละเอียด

ดาวน์โหลดโปรแกรม Anti Virus Kaspersky

โปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Kaspersky ::    Download
- ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๔ ::    Download
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ::    Download

หมายเหตุ : ก่อนจะติดตั้งโปรแกรมให้ Remove/Uninstall โปรแกรมป้องกันมัลแวร์
Symantec Endpoint Protection หรืออื่น ๆ ออกก่อน จึงจะสามารถติดตั้งโปรแกรม
ป้องกันมัลแวร์ Kaspersky ได้
 :: ขั้นตอนการถอนโปรแกรมป้องกันมัลแวร์หากเกิดปัญหา Third Party ติดตั้งโปรแกรม KES ไม่ได้
1. เข้า Run  พิมพ์ Regedit
2. HKEY_LOCAL_MACHINE  => SOFTWARE  คลิกขวาเลือกโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ต้องการถอดถอน เช่น Symantec, ESET Nod32, AVG, Avast ฯลฯ จากนั้นกดDelete

 :: ขั้นตอนการแก้ปัญหากรณีติดตั้งขั้นตอนสุดท้าย ไม่สำเร็จ
1. ลบ file ใน C:\Windows/Temp ไฟล์ที่ชื่อ KL และให้ลบออกทั้งหมด
2. ลบโฟลเดอร์ ใน C:\ProgramData หาโฟลเดอร์ที่ชื่อ kasperskylab และ kaspersky lab ใน C:\ProgramData

ข้อมูลเพิ่มเติม : http://support.kaspersky.com/us/consumer/tools-utilities
โปรแกรม CleanWipe สำหรับถอนการติดตั้งโปรแกรม SEP :: Download
   วิธีการติดตั้งโปรแกรม :: Download
   วิธีการ Update Policies/License Key :: Download

:: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่

แผนกรักษาความมั่นคงปลอดภัย กองสงครามไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร : 57885 หรือ http://iwoc.ncit.navy.mi.th/index.php/ (ผ่านระบบเครือข่ายภายใน ทร.)