กองวิชาการเรือและเดินเรือ
 
มีหน้าที่ให้ความรู้ในวิชาการเรือทางทฤษฎี และการเรือทางใช้การ ทั้งการเรือเล็กและการเรือใหญ่ รับผิดชอบในการสอน วิชาการเดินเรือทฤษฎีทุกประเภท ทั้งเดินเรือใกล้ฝั่ง เดินเรือดาราศาสตร์ เดินเรืออิเล็กทรอนิกส์ และวิชาดาราศาสตร์
     
ข่าวสารและกิจกรรม กองวิชาการเรือและเดินเรือ