แนวทางในการรับราชการหลังจากนักเรียนนายเรือสำเร็จการศึกษา
 
จะได้รับการบรรจุให้ทำงานในเรือหลวง และหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ โดยทหารเรือจะแบ่งเป็นพรรคใหญ่ๆ ได้ 3 พรรค
 
พรรคนาวิน (บ่าดำ) ได้แก่   เหล่าทหารการปืน   เหล่าทหารอาวุธใต้น้ำ   เหล่าทหารสามัญ   เหล่าทหารสัญญาณ   เหล่าทหารอุทกศาสตร์   เหล่าทหารขนส่ง   เหล่าทหารสรรพาวุธ   เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา   เหล่าทหารสารวัตร และเหล่าทหารการข่าว   
 
พรรคกลิน (บ่าม่วง) ได้แก่   เหล่าทหารเครื่องกลและเหล่าไฟฟ้าอาวุธ 
 
พรรคนาวิกโยธิน (บ่าเหลือง) ได้แก่   เหล่าทหารราบ   เหล่าปืนใหญ่และเหล่าทหารช่าง และเหล่าทหารสื่อสาร
 
นักเรียนนายเรือสามารถเลือกเส้นทางการทำงานได้อย่างไรบ้าง
 

1.  นายธง   ( ถ้าทบ.เรียกทส. ถ้าตร.เรียกนายเวร) ตำแหน่งนี้จะได้ทำงานกับผู้ใหญ่ครับ มีตำแหน่งน้อยและงานค่อนข้างหนัก เพราะทำหน้าที่คล้ายๆ เลขานุการครับ

 

2.  นักทำลายใต้น้ำจู่โจม   หรือหน่วย SEAL นั่นเอง หลักสูตรนี้สามารถสมัครเข้าฝึกได้โดยตรงกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กองเรือยุทธการ

 

3.  นักรบรีคอน   หรือชื่อหลักสูตรเต็มคือ หลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน เป็นหลักสูตรของกองพันลาดตระเวนนาวิกโยธิน ซึ่งโดยมากหากไม่ได้เป็นนาวิกโยธินแล้วจะไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัดให้ไปฝึกครับ ดังนั้นหากอยากเป็นจบแล้วเลือกตำแหน่งนาวิกโยธินครับ

 

4.  นักบินทหารเรือ   เมื่อน้องกำลังจะจบการศึกษาจาก ร.ร.เหล่า ทาง ร.ร. จะดำเนินการรับสมัครแล้วส่งไปฝึกกับ ร.ร.การบินกำแพงแสน และร.ร.การบินทหารบกให้ ซึ่งนักบินทหารเรือจะรับจากนักเรียนนายเรือเท่านั้น

 

5.  นักประดาน้ำ   สังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะทำหน้าที่ปฏิบัติงานใต้น้ำในทะเลลึก เช่น ถวายความปลอดภัย ในการเสด็จทางชลมารค ให้แก่พระเจ้าอยู่หัวหรือรักษาความปลอดภัยทางน้ำให้กับบุคคลสำคัญ

 

6. นักถอดทำลายอมภัณฑ์ ( EOD)  สังกัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ จะทำหน้าที่ทำลายวัตุระเบิดและสิ่งต้องสงสัย

 

7.  ทหารรักษาพระองค์   อันนี้ก็เช่นกัน จะเห็นทหารเหล่านี้แต่งเครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีครับ ที่เป็นเครื่องแบบที่มีสีสันสวยงาม ทหารรักษาพระองค์ หรือทหารราชวัลลภนั้นจะมีเครื่องแบบที่เท่และสวยมาก ตำแหน่งที่อยู่ในหน่วยทหารที่มีคำว่ารักษาพระองค์ตามหลังครับ เช่น   กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน   กองพันทหารราบที่ 9 รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน   ฯลฯ