Download ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

*** ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของรูปถ่ายและบัตรประชาชน ในกรณีที่ไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 5 ก.พ.60 ***

- ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุน รร.นร. ประจำปี 2560 :: ดูรายละเอียด
- ใบสมัครโครงการนักเรียนทุน (โรงเรียนนายเรือ) พ.ศ.2560 :: ดูรายละเอียด
- ข้อมูลการส่งเอกสารคะแนนเพิ่ม สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ :: ดูรายละเอียด
 

-ทำไมต้องเป็น นักเรียนนายเรือ อ่านรายละเอียด

- นอกจาก เรียนฟรี อยู่ฟรี มีเงินเดือน และเครื่องแบบให้ แล้วได้อะไรอีก อ่านรายละเอียด

- จบแล้วไปไหน อ่านรายละเอียด

- ได้มีโอกาสฝึกภาคในประเทศและต่างประเทศ อ่านรายละเอียด

- ร่วมแข่งขันกีฬาประเพณี โรงเรียนทหาร - ตำรวจ ทุกปี ดูภาพกิจกรรม

- ชม Clip/MV ร่วมเครือนาวีทั้งหมด ได้ัที่นี่ Click

- นักเรียนนายเรือไทย ในญี่ปุ่น : Download Clip

- นักเรียนนายเรือไทย ในสเปน : Download Clip

- นนร. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ในประเทศและต่างประเทศ : Download Clip

- ชีวิต ชาติ ราชนาวี : Download Clip

- สามสมอในดวงใจ : Download Clip

- แสงสุดท้าย...นักเรียนนายเรือ : Download Clip

 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน (ตั้งแต่ 10 ธ.ค.59)