โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

ตรวจพลสวนสนาม นนร. และให้โอวาท

พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ตรวจพลสวนสนาม นนร. และให้โอวาทแก่ กำลังพลทั้งหมดของ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธี พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลโรงเรียนนายเรือเมื่อวันที่ 28 ก.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

มอบรางวัลกำลังพลโรงเรียนนายเรือดีเด่น

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธี อำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุ และมอบรางวัลกำลังพลโรงเรียนนายเรือดีเด่น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ มอบของที่ระลึก

ฝศษ.รร.นร. มอบของที่ระลึกให้แก่ ฝบก.รร.นร และ กถจ.รร.นร. และมอบของขวัญให้กับ นขต.ฝศษ. และกำลังพล ฝศษ .เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.58 และจัดเลี้ยงให้กับกำลังพลที่ตั้งใจปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 24 ก.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

เว็บไซต์น่าสนใจ