การประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ58” วันที่ 26-28 สิงหาคมพ.ศ. 2558 ณ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี

ผบ.รร.นร. เยี่ยมชมการฝึกของ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

พล.ร.ท.พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. เยี่ยมชมการฝึกของ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ บน ร.ล.อ่างทอง ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ 58”

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นายเรือวิชาการ 58” ณ กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 ส.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติกลางปีของ นนร. ปีที่ 1-4

พล.ร.ท.พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. ให้โอวาทแก่กำลังพล มฝ.นนร. ในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติกลางปีของ นนร. ปีที่ 1-4 ณ ลานสวนสนาม รร.นร. เวลา 0805 น. เมื่อวันที่ 24 ส.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

บริษัท TOT จำกัด มหาชน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา

บริษัท TOT จำกัด มหาชน สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ นักเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีเปิดการสอบความรู้ภาคปลายเทอมต้น

พิธีเปิดการสอบความรู้ภาคปลายเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2558 ของ นักเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 17 ส.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

เว็บไซต์น่าสนใจ