แผนผังที่นั่งสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปี 2558

คำแนะนำการเตรียมตัวสอบภาควิชาการ ของการสอบ นตท.ทร.ประจำปี 2558

1. การสอบภาควิชาการในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 0800-1200 ผู้สมัครทุกคนต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประจำตัวสอบไปในวันสอบ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องสอบ สำหรับผู้ที่บัตรประชาชนหาย ต้องนำใบแจ้งความต่อเจ้าหน้าตำรวจ  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ จึงจะสามารถเข้าห้องสอบได้

2. เนื่องจากสถานที่สอบมีสองแห่ง ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานที่สอบในบัตรประจำตัวสอบว่าสอบที่ใดและไปให้ถูกต้อง ผู้สมัครที่ไปสถานที่สอบผิด จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

3. ผู้สมัครควรเดินทางไปสถานที่สอบก่อนเวลา เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมและหลีกเลี่ยงการจราจรที่คับคั่ง