• “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

  นักเรียนนายเรือฝึกทบทวน “การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)” ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ More »

 • เดินเรือในร่องน้ำ

  นักเรียนนายเรือฝึกการเดินเรือในร่องน้ำเจ้าพระยา และฝึกการเทียบออกจากเทียบ ณ ท่าเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.62 More »

 • พิธีเปิดการฝึกอบรม

  พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือน ชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 31 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ก.พ.62 More » • ประชุมคณะกรรมการ

  กองวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และหัวหน้าภาค/สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.62 More »

 • พิธีสดุดีวีรชน

  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือประจำปี 2562 ณ อนุสรณ์เรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการโดยได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาทำการเจริญพระพุทธมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เหล่าผู้กล้าวีรชนกองทัพเรือ ที่ยอมเสียสละชีวิต เพื่อปกป้องเอกราชของประเทศชาติและอธิปไตยของชาติไทย เมื่อวันที่ 17 ม.ค.62 More »

 • วันเด็กแห่งชาติ

  โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมสนุกสนานต่างๆ และ Workshop หลากหลาย ให้กับเด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62 More »