ข่าวสารโรงเรียนนายเรือ
ประชาสัมพันธ์
  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
  • Picture 7
  • Picture 8
  • Picture 9
  • Picture 10
 
ข่าวประกาศ/ เกร็ดความรู้  

 

- ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานราชการ ของโรงเรียนนายเริอ ประจำปีงบประมาณ 2558 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

- ใบจ่ายเงินเดือนทางระบบสารสนเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่ม

- นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านรายละเอียดเพิ่ม

- ค่านิยมหลัก 12 ประการ อ่านรายละเอียดเพิ่ม

- Q ทั้ง 7 ตัว คือ IQ EQ CQ MQ PQ AQ และ SQ อ่านรายละเอียดเพิ่ม

 
 
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. และ นทน.ป.บัณฑิต ที่ผ่านมา

- ภาพการฝึกภาค นนร. ดูภาพกิจกรรม

กิจกรรม ๕ ส.  
              

กำหนดมาตรฐานกับจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ส่วนสำนักงาน

 

 
เกี่ยวกับนักเรียนนายเรือ  

เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับนักเรียนนายเรือ

การฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร-ตำรวจ

ข่าวประกวดราคา /สอบราคา โรงเรียนนายเรือ  

- สามารถอ่านรายละเอียดประกาศจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ของโรงเรียนนายเรือได้ที่นี่

 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน

 

 
 
 
 
 
 
 
description  
 
 
 
 
 
 
 
description